Офіційний сайт

ШЕПЕТІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ (ШМФК) – вищий навчальний заклад I рівня акредитації, який проводить  підготовку фахівців за спеціальностями:
– «Стоматологія»
– « Стоматологія ортопедична»
– « Фармація»
– « Сестринська справа»
– « Лікувальна справа»

Престижність нашого навчального закладу визначається такими складовими, як:
– сучасна навчально-матеріальна база,
– кадровий потенціал,
– якість навчального процесу.
За період існування навчального закладу ( з 1990 року) підготовлено близько 4000 фахівців.

Сьогодні ШМФК – це велика  освітянська родина: у ній 960 студентів, 96 викладачів – з них  63  штатних, серед яких: 3 кандидати наук, 8 мають звання «викладач-методист», 13 – звання « старший викладач», 22 спеціалісти «вищої категорії», 4 – «першої категорії», 8 – «другої категорії», 5 викладачів з кваліфікаційною категорією « спеціаліст».

Матеріально-технічна база училища здатна забезпечити навчальний процес на належному рівні.

У розпорядженні студентської  молоді є: триповерховий навчальний корпус, двоповерховий лабораторний корпус та навчально-виробнича аптека. Училище має 2 сучасно обладнаних комп’ютерних зали, які підключені до мережі Інтернет, понад 50 навчальних кабінетів і лабораторій, студентську стоматологічну поліклініку об’єднану з зуботехнічною лабораторією та навчально-виробничу аптеку.

Бібліотека училища має читальну залу на 105 місць, в якій встановлена комп’ютерна  техніка для студентів та книгосховище. Бібліотечний фонд складає близько 16000 примірників літератури.

До послуг студентів:
– актова зала на 300 місць для проведення  науково-практичних конференцій, конкурсів, зустрічей;
– спортивна зала
– диско зала для проведення вечорів та дискотек,
– студентська їдальня на 150 місць та буфет – де всі студенти училища  мають можливість добре харчуватися.