Кваліфікаційні характеристики

Стоматологія

Спеціальність 5.12010104 “Стоматологія”

Кваліфікація спеціаліста – гігієніст зубний

Нормативний термін навчання :

( на  основі базової загальної середньої освіти)– 4 роки;

( на базі повної загальної середньої освіти) – 3роки

Професійне призначення спеціаліста

Зубний гігієніст готується для самостійної роботи в умовах стоматологічної поліклініки, стоматологічного відділення, стоматологічного кабінету, надає профілактично-лікувальну стоматологічну допомогу, в тому числі жителям сільської місцевості.

Після закінчення навчання випускники отримують диплом молодшого спеціаліста державного зразка та атестат про повну загальну середню освіту

Лікувальна справа

Спеціальність 5.12010101 “Лікувальна справа”

Кваліфікація спеціаліста – фельдшер

Нормативний термін навчання :

( на  основі базової загальної середньої освіти) – 3 роки 6 місяців

Професійне призначення спеціаліста

Фахівець готується до професійної роботи в :

–         лікарняних закладах;

–         профілактичних установах окремого типу;

–         диспансерах;

–         закладах швидкої та медичної допомоги і переливання крові;

–         курортних закладах;

–         профілактичних закладах;

–         епідеміологічних закладах;

–         закладах соціального забезпечення.

Після закінчення навчання випускники отримують диплом молодшого спеціаліста державного зразка та атестат про повну загальну середню освіту

Сестринська справа

Спеціальність 5.12010102 “Сестринська справа”

Кваліфікація спеціаліста – медична сестра

Нормативний термін навчання : ( на базі повної загальної середньої освіти) – 3роки

Професійне призначення спеціаліста

Фахівець готується до професійної роботи в:

–         лікарняних закладах;

–         профілактичних установах окремого типу;

–         курортних закладах;

–         профілактичних закладах;

–         епідеміологічних закладах.

Після закінчення навчання випускники отримують диплом молодшого спеціаліста державного зразка та атестат про повну загальну середню освіту

Стоматологія ортопедична

Спеціальність 5.12010106 “Стоматологія ортопедична”

Кваліфікація спеціаліста – зубний технік

Нормативний термін навчання :

( на  основі базової загальної середньої освіти)– 3 роки;

( на базі повної загальної середньої освіти) – 2 роки

Професійне призначення спеціаліста

Фахівець готується до професійної діяльності в зуботехнічних лабораторіях стоматологічних установ усіх галузей народного господарства для виготовлення знімних, незнімних, бюгельних, металокерамічних, щелепно-лицевих протезів та ортодонтичних конструкцій в дитячому віці.

Після закінчення навчання випускники отримують диплом молодшого спеціаліста державного зразка та атестат про повну загальну середню освіту

Фармація

Спеціальність 5.12020101 “Фармація”

Кваліфікація спеціаліста – фармацевт

Нормативний термін навчання:

( на  основі базової загальної середньої освіти)– 3 роки;

( на базі повної загальної середньої освіти) – 2 роки

Професійне призначення спеціаліста

Фахівець призначений для роботи в галузі охорони здоров”я, в аптеках, аптечних філіалах, аптечних кіосках, аптечних пунктах, аптечних магазинах, аптечних складах (базах), фармацевтичних фабриках, магазинах “Оптика”, контрольно-аналітичних лабораторіях.

Після закінчення навчання випускники отримують диплом молодшого спеціаліста державного зразка та атестат про повну загальну середню освіту

Достатня навчально-матеріальна база училища, запровадження інноваційних технологій навчання при високому професіоналізмі викладачів забезпечують в умовах сьогодення високу якість підготовки фахівців.

Про що свідчать відгуки керівників лікувально -профілактичних установ, де працюють випускники училища.

Переважна кількість випускників працевлаштовані у повній відповідності до отриманої ними кваліфікації та спеціальності.

Наші випускники працюють:

  • в сільській місцевості на ФАПах і амбулаторіях,
  • в лікувальних, лікувально-профілактичних закладах та аптечній мережі комунальних, державних закладів охорони здоров’я і в приватному секторі охорони здоров’я міст Хмельницької області та інших областей України.

Також випускники училища успішно працюють за фахом в багатьох країнах світу: Росії, Німеччині, США, Ізраїлі, Італії, Португалії, Канаді.