Фармація

Відділення «Фармація» відкрито у 2003 році.

Ліцензований обсяг прийому становить 90 осіб.

На даний період часу на відділенні навчається 204 студенти.

На відділенні працюють висококваліфіковані спеціалісти, які мають досвід роботи в галузі фармації, а також досвід педагогічної діяльності.

Практичні та лабораторні заняття, на яких студенти набувають професійної майстерності проводяться в окремому лабораторному корпусі, де створені лабораторії неорганічної та органічної хімії, аналітичної , фармацевтичної хімії, техніки лабораторних робіт, технології ліків, фармакогнозії. Хімічні лабораторії просторі, обладнані спеціальними меблями, необхідними приладами, посудом, реактивами. Кожен студент має окреме  робоче місце, обладнане хімічно стійкими матеріалами та забезпечене безпечними умовами праці з хімреактивами.

Практичні заняття в фарм-хім лабораторіях:

Набуття  студентами практичних навичок по приготуванню лікарських форм в лабораторії «Технології ліків»:

Шепетівське медичне училище має навчально-виробничу базу для підготовки майбутніх фармацевтів. Це окремий аптечний корпус площею 682,2кв.м із всіма необхідними приміщеннями що відповідають ліцензійним вимогам аптеки, яка займається реалізацією лікувальних засобів та виробів медичного призначення. В аптеці створені всі умови для забезпечення навчального процесу: є дві аудиторії на 30 і 60 місць, а також навчальні лабораторії і кабінети (основ технології лікувально-косметичних засобів, організації і економіки в фармації, основ маркетингу та менеджменту в фармації, комп’ютерного забезпечення обліку та звітності в фармації, фармацевтичної хімії та ін.). Працівники аптеки є викладачами медичного училища. Студенти впродовж усього періоду навчання приймають участь в усіх виробничих функціях аптеки, а саме: отриманні товарів від постачальників, проведенні вхідного та внутрішньоаптечного контролю, розміщенні лікарських засобів та виробів медичного призначення до місця їх зберігання, виготовленні екстемпоральних лікарських форм за рецептами лікарів, набувають практичні навики у відпуску ліків та спілкуванні з відвідувачами аптеки, приймають участь у маркетингових дослідженнях аптеки, знайомляться з методами і формами роботи діючої аптеки, яка за короткий час стала лідером у формуванні роздрібних цін на фармринку міста.

Навчально – виробнича аптека:

Практичні заняття на базі НВА: